Sústruhy

Naše vybavenie

Hyundai Wia L230A

Sústruh
Maximálny točný priemer: 356 mm
Maximálna točná dĺžka: 440 mm

DMC DL 10 G

Sústruh
Maximálny točný priemer: 169,93 mm
Maximálna točná dĺžka: 184,91 mm