obrábacie centrá

Naše vybaveniE

HYUNDAI WIA F400

Vertikálne obrábacie centrum

Technologický rozsah:
X: 800 / Y: 460 / Z: 520 mm

HYUNDAI WIA VX400

Vertikálne obrábacie centrum

Technologický rozsah:
X: 800 / Y: 460 / Z: 520 mm

PRIMINER MINI CENTER

Vertikálne obrábacie centrum

Technologický rozsah:
X: 500 / Y: 300 / Z: 400 mm

PRIMINER V11L

Vertikálne obrábacie centrum

Technologický rozsah:
X: 900 / Y: 550 / Z: 600 mm

PRIMINER V7L

Vertikálne obrábacie centrum

Technologický rozsah:
X: 760 / Y: 450 / Z: 520 mm